تبلیغات
راه ناتمام
راه ناتمام
ما پیروز خواهیم شد

 

آیا ترویج خواندن زن وتجلیل ازیک خواننده زن در صدا و سیما صحیح است؟

 

 


پاسخ نظر شما:

ضمن تشکر از اظهار نظر شما؛ درپاسخ باید بگم که این توجه و عنایت بر اجرای صحیح و دقیق احکام دین رو نباید حساسیت نامید. چراکه یکی از راه های نفوذ شیطان بر بنی ادم همین شیوه ی نفوذ تدزیجی ست. اگر امروز شنیدن و پخش کردن صدای یک زن (به بهانه ی مرثیه خوانی) در جامعه اسلامی باب شد فردا یک گام فراتر هم خواهد رفت و کم کم حکم الهی به دست فراموشی سپرده می شود.

برای مثال باید گفت انسان عاقل اگر بخواهد در کنار یک پرتگاه حرکت کند همیشه چند گام عقب تر از لبه پرتگاه گام برمیدارد . چون عقل حکم میکند راه رفتن بر لبه ی پرتگاه خطر سقوط  را به همراه دارد.

درمورد احکام دین هم این مثال صدق میکند.

"...انسان این تحولات اجتماعی را دیر میفهمد. همه باید مراقب باشند.اگر نباشیم جامعه به تدریج از ارزش ها تهی دست می شود و به نقطه ای میرسد که فقط یک پوسته ظاهری باقی می ماند..."

امام خامنه ای روحی فداهارسال در تاریخ 12 آذر 89 توسط راه ناتمام
قالب وبلاگ