تبلیغات
راه ناتمام
راه ناتمام
ما پیروز خواهیم شد
یك عضو گروهك ادوار تحكیم گفت جنبش سبز طیفی وسیع از جریان های ضدانقلاب شامل سلطنت طلبان، كومله، ملی گراها، روشنفكران عرفی و ]شبه[ دینی و اصلاح طلب را شامل می شود.
كوهزاد اسماعیلی در سایت ضدانقلابی روزنت به سخنان اخیر علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینكه «معنای اعتراض برخی صحنه گردانان سیاسی به اعدام مشتی تروریست چیست» پرداخت و نوشت: شاید حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه خیلی زودتر از رئیس مجلس به معنا و نتایج جنبش سبز پی برده باشد كه ابراز همبستگی سران احزاب و سازمان ها و مخالفین دولت ایران با جنبش سبز را یكی از مهم ترین نتایج اعتراض سران جنبش- یا به تعبیر شریعتمداری فتنه- به اعدام 5 نفر دانست.
وی می افزاید: در شرایط فعلی جنبش سبز، داریوش همایون از سلطنت طلبان مخالفت رژیم و ملی گرا و عبدالله مهتدی دبیركل حزب كومله و محسن كدیور در كنار یكدیگر حركت می كنند. اصلاح طلب، روشنفكر دینی، عرفی، فدرالیت، مركزگرا و... همه در چارچوب جنبش قرار می گیرند.
این جوجه گروهی آن گاه سخنان موسوی علیه اعدام اعضای گروهك های تروریستی تندر و پژاك و منافقین را شاهدآورد كه می گوید: ما بدون نگاه به ایدئولوژی این افراد و بدون توجه به طرز فكر آدم ها و حتی وابستگی جمعیتی و حزبی آنها باید از حقشان دفاع كنیم.»
شایان ذكر است داریوش همایون وزیر صهیونیست «اطلاعات و جهانگردی» در رژیم طاغوت بود و گروهك كومله نیز در قساوت و نسل كشی در كردستان شهره است. گروهك ادوار تحكیم پس از كارآموزی نزد گروهك منافقین، طی دهه اخیر وارد فاز شورش های خیابانی شد و سپس اغلب اعضای آن به خارج گریختند.طبقه بندی: سیاسی،
برچسب ها: ملی گرا، لیبرال، کومله، موسوی، جنبش سبز، داریوش همایون، اصلاح طلب، صلطنت طلب، گروهک ادوار تحکیم،
ارسال در تاریخ 14 خرداد 89 توسط راه ناتمام
قالب وبلاگ